Asenneremonttia ja sosiaalista magnetismia

Yleinen

Usein kuulee kerrottavan, että menestystarina alkaa oikeassa paikassa oikeaan aikaan olemisesta. Mutta mitä jos kyse onkin oikeassa mielentilassa olemisesta?

Vähän aikaa sitten löysin taas itseni matkalta tapahtumaan, josta en tuntenut ennalta ristin sielua. Pysähdyin hetkeksi arvuuttelemaan, millaisia muut tapahtumaan osallistujat mahtaisivat olla ja kuinka tulisin heidän kanssaan juttuun.

Mieleeni muistui tutkimus, jossa psykologian tohtori Richard Wiseman oli selvittänyt millainen rooli tällaisilla ennakko-odotuksilla on vuorovaikutuksen syntymiseen ja etenemiseen. Hänen tutkimustulostensa mukaan odotukseni muista ihmisistä vaikuttaisivat vahvasti siihen kuinka nämä ihmiset reagoisivat minuun. Oma käyttäytymiseni siis osaltaan ohjaisi muiden henkilöiden käyttäytymistä. Tarkemmin eriteltynä minun tulisi huomioida muutama tähän liittyvä mekanismi.

1. Odotukseni näkyvät sanattomassa viestinnässäni. Jos oletan muiden olevan mukavia ja mielenkiintoisia, hymyilen heille vaistomaisesti, jolloin he hymyilevät minulle takaisin. Tämä vahvistaa omaa myönteistä käsitystäni heistä. Jos taas oletukseni heistä on kielteinen, myös hymyily jää todennäköisesti vähemmälle.

2. Odotukseni näkyvät keskustelunavauksissani. Jos esimerkiksi oletan henkilön olevan ulospäin suuntautunut, saatan kysyä pitääkö hän tämän tyyppisistä tapahtumista, jotka sisältävät paljon yleisön osallistumista. Tällöin rohkaisen häntä puhumaan ihmisistä ja sosiaalisesta elämästä enkä siitä mitä hän tekee mieluiten yksinään. Tämä ohjaa keskustelua odotusteni suuntaan.

3. Odotukseni vaikuttavat sinnikkyyteeni. Jos oletan ihmisen olevan mielenkiintoinen tyyppi, jaksan todennäköisemmin nähdä enemmän vaivaa löytääkseni yhteisen mielenkiinnon kohteen.

Kun pääsin perille tapahtumaan, huomioni kiinnittyi pian muutamaan läsnäolijaan, jotka näyttävät magneetin tavoin vetävän muita puoleensa. Wiseman kuvaa tätä sosiaaliseksi magnetismiksi. Ilmiönä siinä ei ole mitään mystistä vaan se liittyy ilmeisiin ja eleisiin, kuten hymyilyyn ja katsekontaktiin. Kokonaisuudessaan avoin elekieli rohkaisee vuorovaikutukseen, jolloin ihminen koetaan helposti lähestyttäväksi. Sosiaalinen magnetismi liitetäänkin voimakkaimmin sanattomaan viestintään. Mielenkiintoista kyllä tutkimusten mukaan juuri sanaton viestintä on hyvin vaikeasti piiloteltavissa. Jos siis haluaa lisätä omaa vetovoimaisuuttaan, on pureuduttava asenteen tasolle asti. Pelkkä pintaremontti ei riitä.

Välillä on siis hyvä tarkistaa omaa asennetta, koska se voi ohjailla tapahtumien kulkua yllättävän vahvasti. Me ihmiset olemme taitavia havainnoimaan toisiamme, niin tiedostetusti kuin tiedostamatta. Vuorovaikutus on jatkuva tulkintojen ketju, jonka etenemiseen vaikuttaa monet tekijät. Ei siis välttämättä riitä, että on oikeassa paikassa oikeaan aikaan, vaan myös oman asenteen tulee olla kohdallaan. Aito avoimuus huomataan.

1 thought on “Asenneremonttia ja sosiaalista magnetismia”

  1. Totta. Täytyisi itsekin omaksua paljon entistä paremmin oletusarvo siitä, että uudet tuntemattomat ihmiset, joihin tutustuu, ovat mukavia ja mielenkiintoisia henkilöitä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.