top of page

LUENNOT JA TYÖPAJAT

 

Vuorovaikutteiset luennot/työpajat ovat keino tunnistaa nykyinen osaaminen ja tuoda rinnalle uusia oppimisen taitoja. Vuorovaikutteiset luennot sisältävät oppimishalua nostattavaa täsmätietoa ja inspiraatiota kaikille, joiden työ edellyttää oppimista ja kehittymistä arjessa.

Luentojen/työpajojen aiheita:

-Uteliaisuuden taito -arkioppimisen ja syväoppimisen taidot.
-Oppimisen psykologian perusteet - hyvät oppimisen käytännöt ja kuinka niistä saadaan hyöty irti.
-Itsetuntemuksen kehittäminen - kuinka oppia, miten yleensä ajattelet, tunnet ja käyttäydyt
-Asiatuntemuksen ja luovuuden kehittäminen - kuinka tiedon prosessointi, kokeilut ja reflektio hyödyttävät oppimista.
-Yhdessä oppiminen - tiimi- ja vertaisoppiminen
-Arjen oppimismuotoilu (esim. kehityskeskustelut ja osaamisen kehittämisen mallit)

Kenelle

Koko työyhteisölle, tiimipäiviin tai esimiehille. Inspraatioksi tai kehittämispäivien tueksi.

Hyödyt

Yhteisen keskustelun ja tahtotilan luominen, mielenmallien ja työskentelyprosessien muuttaminen, itsereflektointi, sisäisen motivaation herättäminen muutokselle.

bottom of page