MINDSET-TREENIT

 

Oppimisen mielentilan ja sisäisen motivaation luominen on perusta kehittymiselle arjessa. Vuorovaikutteiset mindset-treenit on keino tunnistaa nykyinen osaaminen ja tuoda rinnalle uusia oppimisen taitoja. Vuorovaikutteiset luennot sisältävät oppimishalua nostattavaa täsmätietoa ja inspiraatiota kaikille, joiden työ edellyttää oppimista ja kehittymistä arjessa.

Mindset treenit on n. 2 h vuorovaikutteinen oppimisen taitojen herätys, joka sisältää täsmätietoa ja harjoituksia yksilölle sekä organisaatioille.

Treenien aiheet ​​
1) Joustava työmieli - kuinka itsetuntemuksen kehittäminen edistää jatkuvaa oppimista
2) Osaamisen kehittäminen 2.0 - asiatuntemuksen tehokas kehittäminen.

3) Yhdessä oppiminen - tiimi- ja vertaisoppiminen
4) Tehokkaat oppimisen käytänteet - arjen oppimismuotoilu (esim. palaverikäytänteet ja kehityskeskustelut)

Kenelle

Koko työyhteisölle, tiimipäiviin, inspraatioksi ja workshop -päivien starteiksi.

Hyödyt

Yhteisen tahtotilan luominen, mielenmallien ja työskentelyprosessien muuttaminen, itsereflektointi, sisäisen motivaation herättäminen muutokselle.