Oppimisen psykologia -podcast tutkii, miten oppimisen saa osaksi arkea. Oppiminen mielletään koulun penkillä tapahtuvaksi ilmiöksi, mutta todellisuudessa arki on täynnä oppimisen paikkoja. Mikä saa meidät tarttumaan niihin ja miten kehitetään monipuolisia oppimisen käytänteitä?

#6 Kun pitää oppia nopeasti uutta - korona case ja työn sopeuttaminen.

Käyn läpi kolme psykologista tekijää, jotka helpottavat tehokasta työn sopeuttamista. Miten nopea oppiminen onnistuu?

1) Hallinnantunne: fokuksen kiteytys ja toimintasuunnitelma.


2) Sisäinen ääni: jumittavat ajatusmallit vs. toimintaan suuntaavat ajatusmallit


3) Yhdessä oppimisen keinot: vertaistuki ja osaamisen jakaminen.

#3 Dialogin avulla parempaa oppimista ja itsetuntemusta - vieraana Annu Karkama 

Keskustelemme Annu Karkaman kanssa dialogista ja sen merkityksestä oppimiselle ja itsetuntemukselle.

✨ dialogin tunnusmerkit
✨ osaamisen kehittäminen dialogin avulla
✨ tunteet dialogissa
✨ kuinka paljon dialogiin kannattaa satsata resursseja
✨ dialogin eri muodot työarjessa
✨ psykologisen turvallisuuden merkitys dialogille

+ monta hyvää käytännön vinkkiä dialogin treenaamiselle käytännössä!

#5 Oppiminen ei ole omien ajatusten toistamista

Onko sinulla yöpöydällä tai luureissa kirja, josta toivoisit saavasi uusia ajatuksia tai hyötyä irti omaan työhön?

 

💡Haluaisitko oppia niin, että se näkyy muutoksena ihan toiminnan tasolla asti?

Tässä jaksossa kerron miksi sisällön jumppaaminen on välttämätöntä ja miten tätä kannattaa tehdä.

Puhun myös siitä miten meistä jokainen huomaamattaan kehittää asiantuntijuuttaan vinoutuneesti ja miten tätä voi taklata. Miten haastetaan ajatukset, joihin ollaan niin kovin rakastuneita. 💔👊🏻

#4 Ihana, kamala oppiminen

- 4 mielen muskelia, jotka rohkaisevat  oppimaan

Oppiminen on usein yhtä aikaa innostavaa ja pelottavaa. Tässä jaksossa käydään läpi neljä mielen muskelia, joiden avulla oppimisesta tulee houkuttelevaa.


💪🏻 Utelias mieli ja sen ruokkiminen (+ varoittavan mielen ja laiskan mielen taklaaminen).
💪🏻 Merkityksen kirkastaminen. Miksi oppimistavoite on sinulle tärkeä, miksi sen eteen kannattaa nähdä vaivaa ja miksi maksaa sen vaatima tunnehinta.
💪🏻 Minäpystyvyys. Haasteen ja pystyvyyden optimaalinen suhde.
💪🏻 Systeemin rakentaminen. Millaiset rutiinit ohjaavat haluttuihin oppimistekoihin

.

Tässä jaksossa puhun oppimisvalmiudesta, miten sitä tuetaan ja kuinka kaikki arkinen aherrus tarjoaa mahdollisuuden oppia ja kehittyä.

OPPIMISVALMIUS koostuu kolmesta osasta:


*Tahto - kuinka osaajaidentiteetin rinnalle rakennetaan oppijaidentiteetti.


*Tila - miksi oppimien vaatii tilaa sekä kalenteriin että mieleen.


*Toiminta - mitä käytänteitä arkeen on hyvä ujuttaa oppimisen tueksi.

#2 Oppimisvalmius - työelämän supervoima

Nordic Business Forum Oy tunnetaan inspiroivasta bisnesseminaaristaan. Keskustelen yrityksen perustajan Hans-Peter Siefenin kanssa hänen oppimiskokemuksistaan yrityksen ruorissa sekä yrityksen oppimiskulttuurista ja hyväksi havaituista oppimiskäytänteistä.

Keskustelemme myös NBF:stä oppimistapahtumana.

Jakson teemoja:
-Millainen rooli oppimisella Hapelle on? Miten hän kehittyy työssään parhaiten ja millaisia oppimiskokemuksia on kertynyt vuosien varrella.
-Miten oppimiselle löytyy aikaa? Miten järjestelmällisyys ja tehokkuus tukevat oppimista ja uusien ideoiden syntymistä?
-Asiakaspalautteen rooli oppimiselle.
-Psykologisen turvallisuuden rooli sisäiselle ideointi- ja palautekulttuurille.
-Oppimiskäytänteitä:
*Palautteen järjestelmällinen hyödyntäminen
*Innovointipäivät
*Thinking time -toimintatapa
*Amazonin innovointimenetelmä.
*Sisäiset kehittämispäivät

Jos olet kiinnostunut kuulemaan NBF:stä oppimistapahtumana, voit hypätä suoraan kohtaan 39 min 47 s. Käymme läpi mm. seuraavia aiheita:
-Miksi seminaari on tehokasta ajankäyttöä.
-Mikä rooli muilla osallistujilla on omalle oppimiselle.
-Miten elämyksellisyys tukee oppimista.
-Hape antaa vinkit siihen, miten seminaarista suurimman hyödyn irti.

#1 Hans-Peter Siefen. Yrityksen oppimiskulttuuri ja NBF oppimistapahtumana

+358408227287

©2017 BY HANNA SIEFEN. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM