top of page

Näin alat uskomaan itseesi

Tuntuuko joskus siltä, että itsevarmuus on hukassa ja usko omiin kykyihin nollassa? Tutkimusten mukaan juuri minäpystyvyydellä (odotukset omasta suoriutumisesta) on merkitystä mm. sinnikkyyden, vaivannäön ja valitun toimintastrategian suhteen. Näin ollen sen vahvistamiseen kannattaa uhrata ajatus jos toinenkin. Edellisessä postauksessa käsittelin sitä kuinka epäonnistumisiin kannattaa suhtautua, jotta niiden haitta minäpystyvyydelle minimoituu. Mitä muita keinoja on hakea uskonvahvistusta ja buustata minäpystyvyyttä?


Vahvistamiserhe ja valikoiva tarkkaavuus


Yksi toteutunut uni saa uskomaan kykyyn nähdä enneunia. Mitäpä tuosta, että suurin osa ei toteudukaan. Samaa ilmiötä kuvaa myös se, että kiinnitämme huomiota niihin tutkimustuloksiin, jotka tukevat mielipidettämme ja sivuutamme ne, jotka ovat sitä vastaan. Samainen vahvistamiserhe pätee oman minäkuvan kohdalla. Odotuksemme vaikuttavat siihen, mitkä ärsykkeet pääsevät tietoisuuteemme: näemme niitä asioita joita odotamme. (Tätä ilmiötä on tutkinut ansiokkaasti mm. talouden nobelisti, psykologi Daniel Kahneman).


Myönteinen vahvistamisen kierre


Olisi siis huomattava onnistumisia.


Kun huomaa onnistumisen, minäpystyvyys kasvaa ja kun minäpystyvyys kasvaa, huomaa onnistumisen helpommin.

(Samanlainen kierre toimii myös toisinpäin: olen surkea -> huomaan epäonnistumisia -> olen surkea.)

Jotta onnistumisen huomaaminen on helpompaa, on hyvä muistaa myönteiset tulkintatyylit joita käsittelin viime postauksessa (pakit kuuluu asiaan). On tärkeää pysähtyä onnistumisien äärelle ja ottaa niistä kiitosta itselle. Tämä vahvistaa minäpystyvyyttä ja uskallusta lähteä tavoittelemaan onnistumisia uudelleen.

Tietenkin myös tavoitteiden realistisuus on ensiarvoisen tärkeää, jotta onnistumisen kokemus mahdollistuu. Mikään tsemppaus ei korvaa epärealistista tavoitteenasettelua.


Elikkäs:

Tee realistisia osatavoitteita –> mahdollisuus aikaansaamisen tunteeseen ja onnistumisen kokemuksiin.

Kirjoita onnistumiset ylös ja ota niistä kiitosta itsellesi.

Sano onnistumisista ääneen.

Pyydä palautetta ja kannustusta.

Comments


bottom of page