top of page
Light Grey and Purple Illustrated Interv

Hanna Siefen

Oppimisen psykologi

"On aika saada oppiminen osaksi arkea."

Mitä jos kehittymisen keskeisin työkalu ei olekaan enää koulutussuunnittelu vaan arkinen uteliaisuus?

Miten oppimisen ilo saadaan osaksi arkea? Mitä ovat uteliaisuuden psykologiset esteet? 

OPPIMISEN VALMENNUSPALVELUT YRITYKSILLE

Tieto muuttuu yhä nopeammin ja tämän vuoksi tarvitsemme keinoja päivittää osaamista osana työnkuvaa. Yrityksissä onkin tärkeää kehittää joustavampia jatkuvan oppimisen taitoja, jotka ovat konkreettisia keinoja lisätä työntekijöiden työhyvinvointia, työtehokkuutta ja innovatiivisuutta. Valmennuspalveluiden avulla pystyn auttamaan niin yksilöitä, tiimejä kuin yhteisöjä hyödyntämään oppimiskyvykyyttä osana päivittäistä työtä.

LUENNOT JA TYÖPAJAT

Suosittuja teemoja:

-Uteliaisuuden taito

-Oppimisen psykologia

-Esimies osaamisen kehittämisen tukena

YRITYSTEN TÄRKEIN KILPAILUKYKYTEKIJÄ ON OPPIVA IHMINEN

Psykologina ja oppimisen asiantuntijana tiedän, että oppivat yksilöt ovat yrityksen vipuvarsi kilpailukykyyn ja menestykseen. Yritysten huippuosaaminen ja innovaatiot ovat riippuvaisia kyvystämme suoriutua ja kehittyä työssämme. Siksi ihmisten oppimiskyvyn johtaminen ja tukeminen ovat entistäkin tärkeämpiä. Oppimisen mahdollistamiseksi työntekijät tulee kohdata ensisijaisesti kompleksisina toimijoina ja siksi oppimista tukevaa kulttuuria tulee kehittää psykologin tukemana.

bottom of page