Hanna Siefen

Sparraava oppimisen psykologi

- yrityskasvua yksilötasolta.

YRITYSTEN TÄRKEIN KILPAILUKYKYTEKIJÄ ON OPPIVA IHMINEN

Psykologina ja learning coachina tiedän, että oppivat yksilöt ovat yrityksen vipuvarsi kilpailukykyyn ja menestykseen. Yritysten huippuosaaminen ja innovaatiot ovat riippuvaisia kyvystämme suoriutua ja kehittyä työssämme. Siksi ihmisten oppimiskyvyn johtaminen ja tukeminen ovat entistäkin tärkeämpiä. Oppimisen mahdollistamiseksi työntekijät tulee kohdata ensisijaisesti kompleksisina toimijoina ja siksi oppimista tukevaa kulttuuria tulee kehittää psykologin tukemana.

OPPIMISEN VALMENNUSPALVELUT YRITYKSILLE

Tieto muuttuu yhä nopeammin ja tämän vuoksi tarvitsemme keinoja päivittää osaamista osana työnkuvaa. Yrityksissä onkin tärkeää kehittää joustavampia jatkuvan oppimisen taitoja, jotka ovat konkreettisia keinoja lisätä työntekijöiden työhyvinvointia, työtehokkuutta ja innovatiivisuutta. Valmennuspalveluiden avulla pystyn auttamaan niin yksilöitä, tiimejä kuin yhteisöjä hyödyntämään oppimiskyvykyyttä osana päivittäistä työtä.

MINDSET

Tiimien ja yhteisöjen treenihetket oppimisen mielentilan ja tahdon herättämiseksi.

MODE

Työpajat yrityksille oppimisen tilan, taitojen ja prosessien kehittämiseksi.

WORKFLOW

Kehitysprojekti yrityksille oppimisen taitojen tavoitteelliseen johtamiseen ja kehittämiseen.

6 SYYTÄ EDISTÄÄ OPPIMISTA

OSAAMISEN PÄIVITTÄMINEN

Tieto ja asiakkaiden tarpeet muuttuvat jatkuvasti ja tämä luo tarpeen osaamisen kehittämiselle työarjessa.

ITSEOHJAUTUVUUS

Toimintatapojen urautumisen vastapainoksi tarvitsemme keinoja johtaa jatkuvaa oppimista.

TIIMIÄLYKKYYS

Tarvitsemme keinoja vertaisoppimiseen, yhteiskehittelyyn ja hiljaisen tiedon jakamiseen.

TUNNEJOHTAMINEN TYÖELÄMÄSSÄ

Tarvitsemme kykyä tunnistaa, ymmärtää ja johtaa työhön liittyviä tunteita erityisesti palautteen käsittelyssä ja uuden kokeilussa.

REFLEKTIOTAIDOT

Tarvitsemme taitoja reflektoida omaa toimintaa sekä käyttäytymisen taustalla olevia ajatusmalleja, jotta pystymme oppimaan tehokkaasti yksin ja yhdessä.

TYÖTEHOKKUUS

Oppimalla voidaan parantaa monia työnteon prosesseja, kuten esimerkiksi palaverikäytäntöjä.

+358408227287

©2017 BY HANNA SIEFEN. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM