top of page

OPPIMISEN VALMENNUSPALVELUT YRITYKSILLE

Tieto muuttuu yhä nopeammin ja tämän vuoksi tarvitsemme keinoja päivittää osaamista osana työnkuvaa. Yrityksissä onkin tärkeää kehittää joustavampia jatkuvan oppimisen taitoja, jotka ovat konkreettisia keinoja lisätä työntekijöiden työhyvinvointia, työtehokkuutta ja innovatiivisuutta. Valmennuspalveluiden avulla pystyn auttamaan niin yksilöitä, tiimejä kuin yhteisöjä hyödyntämään oppimiskyvykyyttä osana päivittäistä työtä.

MINDSET

Tiimien ja yhteisöjen treenihetket oppimisen mielentilan ja tahdon herättämiseksi.

MODE

Työpajat yrityksille oppimisen tilan, taitojen ja prosessien kehittämiseksi.

WORKFLOW

Kehitysprojekti yrityksille oppimisen taitojen tavoitteelliseen johtamiseen ja kehittämiseen.

Palvelut: List
bottom of page